Select Page

PRAVILNIK O VAROVANJU ZASEBNOSTI

 

Portal Erektilni Aparat .com zbira osebne podatke zgolj z namenom in zgolj za čas uspešnega pošiljanja vašega naročila. Po prejetju naročila se podatki izbrišejo iz omenjenega sistema. 

Portal EA sledi smernicam EU o varovanju osebnih podatkov, in sicer z:
• »pravico do izbrisa« – naročnik lahko zaprosi, da se nemudoma izbrišejo njegovi osebni podatki;
• dostopom do svojih podatkov – naročnik lahko v času sprovedbe pošiljanja naročil zaprosi za kopijo svojih podatkov;
• pravico do informacije, ali je prišlo do vdora v računalniški sistem in imajo do podatkov dostop hekerji – portal EA se zaveže o tem obvestiti naročnike kateri so v postopku sprovedbe naročila;
• varovanjem podatkov in preprečevanjem naključno ali namerno nepooblaščeno uničevanja podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov tako, da se varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema ter aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki.